.

Att sitta ner med Kolan så här nära går bara en kort stund, sekunden efter satt hon i mitt knä.