081026 Anlagsprov Viltspår

Upplands Dreverklubb

Provförlopp: Tiken tar an spåret lite tveksamt efter omstart,

ringar i samtliga vinklar och på raksträckorna. Tid: 25min