.

Krafterna räckte inte ända fram. 9 veckor gammal.