Smulan

MH-Beskrivning i Enköping
081025
1a. Kontakt
     Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra
sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sej inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller,skäller.
1b. Kontakt
     Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är övverdrivet engagerad i testledaren, ex.hoppar, gnäller, skäller.
1c. Kontakt
     Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Lek 1
     Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. Lek 1
      Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. Lek 1
     Dragkamp
Griper inte. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Griper drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen tills testledaren släpper.
3a. Förföljande Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
        Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.  
3b. Gripande Nonchalerar föremålet.Alt. springer inte fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.   Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
        Griper direkt, släpper  
4.  Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad,inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar mellan aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. Avst. lek
     Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. Avst. lek
      Hot/Agg.
Inga skall eller morrningar. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. Avst. lek
       Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avst. lek
      Leklust
Visar inget intresse. Leker inte men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. Avst. lek
     Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. Överraskn.
      Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskn.
       Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskn.
      Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt.går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskn.
      Kvarstående
        rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen.Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskn.
        Kvarstående
        intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen, intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. Ljudkänsl
      Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänsl.
      Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avständet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänsl.
      Kvarstående
        rädsla
Ingen tempoförändring eller undan-manöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag  vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl.
      Kvarstående
        intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. Spöken
      Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken
      Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex.halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momenetet.
8c. Spöken
      Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sej i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. Spöken
      Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e. Spöken
      Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. Lek 2
      Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. Lek 2
      Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10  Skott      Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.